1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pingalok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Pingálók webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Pingalok.hu webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
 
1.2. A Pingalok.hu webshopjában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Pingalok.hu webshopban történő barangolás és vásárlás regisztrációval, illetve regisztráció nélkül is elérhető minden felhasználó számára. Azonban a regisztráció nélküli vásárlás esetében is érvényes az ÁSZF-ben meghatározottak és a vásárlás ezen elfogadása nélkül nem jöhet létre.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését elektronikus úton fogadja be, melyben az Ügyfelet tájékoztatja megrendelés részleteiről.
 
2.Regisztráció

2.1. A Főoldalon található jobb oldalt a Fiók létrehozása menüpont alatt, az ott található űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelem és Jogi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 
A Webáruházban regisztráció nélkül is lehet vásárolni, azonban a megrendelés leadásakor az Ügyfél megerősíti, hogy jelen ÁSZF, Adatvédelem és Jogi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja és az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 
3. Megrendelés
 
3.1. A vásárolandó termékek, bútorok jellemzőit, a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre a megadott elérhetőségeken. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását, összeszerelési útmutatóját az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze felénk és pótoljuk. 
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, ami mindig bruttó összeget jelent, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A kiszállítási költséggel kapcsolatos részletek a házhozszállítás menüpont alatt találhatóak meg.
 
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 
 
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.5. A weboldalon feltüntetett Családi klubkártyával, Babamamatudakozó kártyával, kupon kóddal járó kedvezményeket a Szolgáltató abban az esetben tudja megadni, ha a regisztráció során a megfelelő mezőben feltüntetik a kártya vagy kuponkód számát. Egyéb esetben önhibáján kívül azt nem tudja a Szolgáltató érvényesíteni. 
Amennyiben valamilyen oknál fogva (technikai hiba) a rendszer nem fogadja be a kártya vagy kuponkód számát, úgy kérjük, azt jelezze elérhetőségeink valamelyikén.
 
3.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képeken szereplő színek és a valóságos színek közötti esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató által közzétett képek színei és az Ügyfél monitorján megjelenő színek között lehet eltérés, ez mindig az adott számítógép beállításától függ. Ezt az Ügyfélnek a megrendelés során a termék kiválasztásakor figyelembe kell vennie és ezzel számolnia.
 
Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor azt a "Pénztár" gombra kattintva megteheti. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált Ügyfélként szeretne-e belépni, vagy új Ügyfélként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha már regisztrált Ügyfélként korábban vásárolt a Szolgáltató weboldalán, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Ügyfélként szeretne regisztrálni, akkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél megadja számlázási és szállítási címét.
A vásárlás következő lépéseként az Ügyfél  kiválasztja megfelelő szállítási módot, valamint fizetési módot. Ha az Ügyfél egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kattint.
 
3.7. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja, mely az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 
3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 24 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkanapnak nem minősülő szombati napok, ezen felül a vasárnapi napok, valamint a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. 
 
4. Szállítás és fizetési feltételek
 
4.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut házhoz szállítja saját szállítóeszközeivel vagy futárcég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja
 
4.2. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítása 4 héten belül belül kizárólag munkanapon kerül sor, a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Egyedi igény ill. nem készleten lévő termék rendelése esetén a szállítás időpontjáról külön egyeztetésre kerül sor a megrendelővel.
 
4.3. A Weboldalon megrendelt árucikkeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
5. Elállás joga, módja, következményei
 
5.1. Az Ügyfél a megrendeléstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
Ügyfél az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetén a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3.§ szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig gyakorolhatja.
 
Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Pingálók Kreatív Műhely Kft. a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
 
Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.
 
5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
 
6. Garancia, szavatosság
 
6.1. Szolgáltató a termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli (bútoraink esetében 1 év). Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. 
 
6.2. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 15 napon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
Ha egy fogyasztó a szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, az érintett vállalkozásnak kötelező erről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is.
A szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Amennyiben a vállalkozás elutasítja a fogyasztó igényét, akkor köteles tájékoztatni őt arról, hogy a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.
A vállalkozás köteles a javítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor a fogyasztó például visszakövetelheti a vételárat.
 
6.3. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltatónál tájékozódhat.
 
7. Egyebek
 
7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
 
Share